FORTROLIGHEDSPOLITIK

Kontraktuel partner

På grundlag af disse generelle vilkår og betingelser (GTC) er der en aftale mellem kunden og greenco GmbH, repræsenteret ved Jakob Kasprowiak & Marc Schlömann (adresse: Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth; handelsregister: Bayreuth; handelsregisternummer: HRB6315 ; momsregistreringsnummer: DE305072659), i det følgende benævnt udbyderen, er kontrakten indgået.

Kontraktens genstand

Denne kontrakt regulerer salg af nye varer fra området / områderne med online handel med varer af enhver art, især te og te tilbehør, via udbyderens onlinebutik. For detaljer om det respektive tilbud henvises til produktbeskrivelsen på tilbudsiden.

konklusion

Kontrakten indgås kun i elektroniske forretningstransaktioner via butikssystemet. De tilbudte tilbud repræsenterer en ikke-bindende invitation til at afgive et tilbud gennem kundeordren, som udbyderen derefter kan acceptere.

Bestillingsprocessen for indgåelse af kontrakten omfatter følgende trin i butikssystemet:

 1. Valg af tilbud i den ønskede specifikation (størrelse, farve, antal)
 2. Placering af tilbudet i indkøbskurven
 3. Accepter vilkårene og betingelserne (flueben)
 4. Tryk på knappen 'Checkout'
 5. Indtast fakturerings- og leveringsadressen
 6. Valg af forsendelsesmetode
 7. Valg af betalingsmetode
 8. Tryk på knappen 'ordre med forpligtelse til at betale'
 9. Bekræftelses-e-mail om, at ordren er modtaget

Kontrakten indgås, når ordrebekræftelsen sendes.

Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver udbyderens ejendom, indtil de er betalt fuldt ud.

Reservationer

Udbyderen forbeholder sig ret til ikke at levere den lovede service i tilfælde af, at tjenesten ikke er tilgængelig.

Priser, forsendelsesomkostninger, returomkostninger

Alle priser er endelige priser og inkluderer den lovpligtige moms. Ud over de endelige priser er der yderligere omkostninger afhængig af forsendelsesmetoden, som vises før ordren afsendes. For en ordre fra et beløb på 29,90 € i Tyskland og fra et beløb på 49,95 i Østrig opkræves ingen forsendelsesomkostninger. Ellers vil der blive opkrævet et forsendelsesgebyr på €4,90 inden for Tyskland og €4,90 for Østrig. For alle andre lande inden for EU er forsendelsesgebyret altid € 9,90. Uden for EU € 12,90

Hvis der er fortrydelsesret, og denne udnyttes, afholder kunden omkostningerne ved returneringen. Fragten sker med DHL.

betalingsbetingelser

Kunden har kun følgende muligheder for betaling: PayPal, kreditkort (Visa & Master Card), Klarna SOFORT overførsel, Klarna køb på konto. Andre betalingsmetoder tilbydes ikke og vil blive afvist.
Fakturabeløbet opkræves af udbyderen ved direkte debitering på basis af kundens direkte debiteringsautorisation fra hans specificerede konto. Når du bruger en spærretjeneste / betalingstjenesteudbyder, giver dette udbyderen og kunden mulighed for at behandle betalingen indbyrdes. Trusteetjenesten / betalingstjenesteudbyderen videresender kundens betaling til udbyderen. Yderligere information findes på hjemmesiden for den respektive administrator / betalingstjenesteudbyder. Ved betaling med kreditkort skal kunden være kortholder. Kreditkortet opkræves, efter at ordren er afgivet. Betaling forfalder fra fakturadato uden fradrag. Ved forudbetaling skal fakturabeløbet overføres inden for 3 arbejdsdage. Fakturering sker elektronisk via e-mail.

I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, vi tilbyder følgende betalingsmuligheder.

 • Faktura: Betalingsperioden er 14 dage fra afsendelse af varen / billetten / eller, i tilfælde af andre tjenester, leveringen af ​​tjenesten. Du kan finde faktureringsbetingelserne her.
 • Umiddelbart: Din konto vil blive opkrævet umiddelbart efter bestilling.

Brugen af ​​betalingsmetoderne faktura, lejekøb og direkte debitering kræver en positiv kreditkontrol. I denne henseende videresender vi dine data til Klarna med henblik på adresse- og kreditkontrol som led i købsinitieringen og behandlingen af ​​købekontrakten. Forstå venligst, at vi kun kan tilbyde dig de betalingsmetoder, der er tilladt baseret på resultaterne af kreditkontrollen. Du kan finde flere oplysninger og Klarnas brugsbetingelser her, Du kan få generel information om Klarna her. Dine personlige oplysninger behandles af Klarna i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas databeskyttelsesregler behandles.

leveringsbetingelser

Varerne sendes straks efter modtagelse af ordren.
Forsendelsen finder sted i gennemsnit efter 1 dag. Iværksætteren forpligter sig til at levere den 5. dag efter modtagelse af ordren. Standard leveringstid er 3 dage, medmindre andet er angivet i varebeskrivelsen. Udbyderen sender ordren fra sit eget lager, så snart hele ordren er på lager der.
Hvis udbyderen ikke er ansvarlig for en permanent hindring for levering, især force majeure eller manglende levering af sin egen leverandør, selvom en tilsvarende afdækningstransaktion blev afsluttet i god tid, har udbyderen ret til at trække sig fra en kontrakt med kunden . Kunden vil straks blive informeret, og de modtagne tjenester, især betalinger, refunderes.

garanti

Forbrugere har ret til en lovbestemt ret til erstatningsansvar for mangler i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i den tyske civillov (BGB) for de tilbudte tjenester.

Fortrydelsesret og kundeservice

Annullering

Tilbagetrækning

Du har ret til at trække inden fjorten dage uden at give en grund denne kontrakt.


Tilbagekaldelsesperioden er fjorten dage fra dagen

 • I tilfælde af en salgskontrakt: hvorpå du eller en tredjepart navngivet af dig, som ikke er transportøren, har eller har overtaget de sidste varer.
 • I tilfælde af en kontrakt for flere varer, som forbrugeren har bestilt som en del af en enkelt ordre, og som leveres separat: hvorpå du eller en tredjepart, der er navngivet af dig, og som ikke er transportøren, har eller har overtaget de sidste varer .
 • I tilfælde af en kontrakt om levering af varer i flere delforsendelser eller stykker: hvor du eller en tredjepart, der er navngivet af dig, og som ikke er transportvirksomhed, har eller har overtaget den sidste delforsendelse eller den sidste del.
 • I tilfælde af en kontrakt om regelmæssig levering af varer over et bestemt tidsrum: hvor du eller en tredjepart, der er navngivet af dig, og som ikke er transportvirksomhed, har overtaget de første varer.

Hvis flere alternativer kommer sammen, er det sidste tidspunkt afgørende.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (greenco GmbH, Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail ). Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular til dette, men dette er ikke obligatorisk. Du kan finde formularen her.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du opsiger denne kontrakt, vil vi have givet dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstraomkostninger, der er resultatet af at vælge en anden type levering end den billige standardlevering, der tilbydes af os, har ), der skal tilbagebetales straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog underretning om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsmidler, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet var udtrykkeligt aftalt med dig; I intet tilfælde vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligere.

Du skal returnere varerne til greenco GmbH, Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth eller aflevere dem til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af ​​denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på fjorten dage er udløbet.

Du bærer de umiddelbare omkostninger ved returnering af varerne.

Du behøver kun at betale for eventuel forringelse af varernes værdi, hvor værdien tabet skyldes en undersøges arten, karakteristika og funktion godshåndtering.

Slutningen af ​​tilbagekaldelse

Haftungsausschluss

Krav om skader fra kunden er udelukket, medmindre andet er angivet af følgende grunde. Dette gælder også for udbyderens repræsentanter og stedfortrædende agenter, hvis kunden fremsætter krav om erstatning mod dem. Undtagelser er krav om erstatning fra kunden på grund af personskade, livslid, helbred eller væsentlige kontraktmæssige forpligtelser, som nødvendigvis skal opfyldes for at nå det kontraktlige mål. Dette gælder heller ikke for erstatningskrav efter groft uagtsom eller forsætlig misligholdelse af pligt fra udbyderen eller hans juridiske repræsentant eller stedfortræder.

Sprog, jurisdiktionssted og gældende lovgivning

Kontrakten udarbejdes på tysk. Den videre implementering af kontraktforholdet finder sted på tysk. Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder udelukkende. For forbrugere gælder dette kun, i det omfang dette ikke begrænser lovbestemmelser i det land, hvor kunden har sit bopæl eller sædvanlige opholdssted. Juridisk sted for tvister med kunder, der ikke er forbrugere, juridiske enheder under offentlig ret eller særlige fonde i henhold til offentlig ret, er udbyderens hjemsted.

Fortrolighed

I forbindelse med igangsættelse, indgåelse, behandling og tilbageførsel af en købekontrakt på basis af disse vilkår og betingelser indsamler, opbevarer og behandler udbyderen data. Dette finder sted inden for rammerne af lovbestemmelserne. Udbyderen videregiver ingen personlige data om kunden til tredjemand, medmindre han er juridisk forpligtet til at gøre det, eller kunden har givet sit udtrykkelige forudgående samtykke. Hvis en tredjepart bruges til tjenester i forbindelse med behandling af behandling, overholdes bestemmelserne i Federal Data Protection Act. De data, som kunden kommunikerer i løbet af ordren, behandles kun for at etablere kontakt inden for rammerne af kontraktbehandling og kun til det formål, som kunden stillede dataene til rådighed for. Dataene videregives kun til rederiet, der er ansvarligt for at levere varerne efter behov. Betalingsdata videregives til kreditinstituttet bestilt med betalingen. For så vidt udbyderen har opbevaringsperioder af kommerciel eller skattemæssig art, kan lagring af nogle data tage op til ti år. Under besøget i udbyderens internetbutik logges anonyme data, der ikke tillader nogen konklusioner om personlige data og heller ikke er beregnet, især IP-adresse, dato, klokkeslæt, browsertype, operativsystem og besøgte sider. . Efter anmodning fra kunden slettes, korrigeres eller blokeres personoplysningerne i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. En gratis information om alle personlige data for kunden er mulig. For spørgsmål og anmodninger om sletning, korrektion eller blokering af personlige data samt indsamling, behandling og brug kan kunden kontakte følgende adresse:
greenco GmbH, Jakob Kasprowiak, Marc Schlömann Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth, info(at)matcha-magic.de

Klausul om adskillelse

Ineffektiviteten af ​​en bestemmelse i disse vilkår og betingelser har ingen indflydelse på effektiviteten af ​​de andre bestemmelser.